SKŁAD RADY RODZICÓW
               rok szk. 2017/2018               
      

PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

1. Joanna Jaworska – przewodnicząca
2. Barbara Wiak – zastępca
3. Elżbieta Kulicz – sekretarz
4. Agnieszka Maksimów – skarbnik

 

 Lp. Klasa Skład Rady Rodziców
 1.  I
 1. Małgorzata Borecka
 2. Emilia Dydniańska
 3. Edyta Szelążek
 2.  II
 1. Angelika Jaworska
 2. Ewelina Rzepka
 3. Katarzyna Wróblewska
3.  III
 1. Sylwia Kowal
 2. Joanna Serwańska
 3. Barbara Zienkiewicz
 4.  IV a
 1. Barbara Wiak
 2. Paulina Sagun
 3. Agnieszka Maksimów
 5.  IV b
 1. Edyta Mroczko
 2. Ilona Gacek
 3. Klaudia Zadworna
 6.  V a
 1. Alina Opanaszczuk
 2. Anna Świderska
 3. Agnieszka Klisowska
 7.  V b
 1. Anna Trzaska
 2. Aneta Fidek
 3. Bożena Maszkowska
8. VI
 1. Małgorzata Wawrzyczek
 2. Małgorzata Szczepańska
 3. Magdalena Krupa – Brewus
9. VII a
 1. Barbara Kowalik
 2. Anna Górniak
 3. Monika Drogosz
10. VII b
 1. Małgorzata Powała – Homa
 2. Paulina Reszel
 3. Monika Paździerska
11. II a
 1. Elżbieta Kulicz
 2. Małgorzata Kuśmierz
 3. Krystyna Mielniczek
12. II b
 1. Agnieszka Wójcik
 2. Izabela Biernacka
 3. Sylwia Piekut
13. III a
 1. Joanna Jaworska
 2. Agnieszka Stężycka
 3. Agnieszka Trzybińska
14. III b
 1. Małgorzata Singh
 2. Małgorzata Wawrzyczek
 3. Agnieszka Maksimów