RODO

Ochrona Danych Osobowych

 

 

 

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się:

 

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

 

Imię i nazwisko

Numer telefonu:

Adres e-mail:

 

 

Z Administratorem:

Numer telefonu: