Sztandar szkoły

 

Szkoła posiada własny sztandar i ceremoniał szkolny. Sztandar jest jednym z najważniejszych symboli szkolnych. Uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego wymagają zachowania powagi i odpowiedniej postawy. Szkoła występuje ze sztandarem podczas najważniejszych uroczystości szkolnych.

Poczet sztandarowy

Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy, złożony z trzech osób, wybranych spośród uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu. Obsadę pocztu powołuje się na dany rok szkolny uchwałą Rady Pedagogicznej. Poczet sztandarowy występuje w stroju galowym.