projekt klimat 01Projekt "Odpowiedź na globalne wyzwania klimatyczne zaczyna się w szkole"

Szkoła Podstawowa w Przewozie zakwalifikowała się do udziału w projekcie "Odpowiedź na globalne wyzwania klimatyczne zaczyna się w szkole" realizowanym przez Fundację Civis Polonus . Projekt jest współfinansowanym ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
W ramach projektu zostały przeprowadzone dwa audyty klimatyczne w obszarach: jedzenie i energia. W dalszej części realizacji odbyły się trzy apele, na których uczestnicy zostali zapoznani z bieżącymi wyzwaniami i bolączkami środowiska oraz zostali zachęceni do zaangażowania się w działania na rzecz powstrzymania zmian klimatycznych.


Na koniec została zorganizowana narada nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników niepedagogicznych, na której zostały wypracowane rekomendacje, które w istotny sposób wpłyną na ekologiczne funkcjonowanie szkoły.