the point 2"The Point"
Uczniowie klas VII i VIII naszej szkoły wiedzą, że warto uczyć się języków obcych.

Podczas lekcji języka niemieckiego wzięli udział w spotkaniu z konsultantami Centrum Kształcenia Językowego "The Point" z Krakowa. Na spotkaniu wysłuchali prelekcji dotyczącej korzyści wynikających z posiadania kompetencji językowych oraz sprawdzili swoją wiedzę rozwiązując quiz na temat języków świata.

 

 

 

 

 

 

 

the point 1