swieto chrztu polski 1Święto Chrztu Polski
14 kwietnia to Święto Chrztu Polski, w naszej szkole także zostało uczczone poprzez wywieszenie na budynku flag - państwowej i kościelnych.