pomoc dla ukrainyPomoc dla Ukrainy
Nie ma piękniejszej lekcji niż lekcja empatii. Wczoraj pierwsze dary dotarły do 5 - osobowej rodziny, która uciekając przed wojną, znalazła schronienie w miejscowości Olbrachtów.

Dziękujemy rodzicom, mieszkańcom, pracownikom szkoły za wsparcie oraz ogromną hojność. Uczniom szczególnie, za pracę, jaką włożyli w pakowanie, segregowanie oraz przenoszenie ogromnych kartonów z artykułami.
PAMIĘTAJMY, ŻE DOBRO POWRACA PODWÓJNIE.
Przypominamy, że zbiórka artykułów trwa do 04.03.2022 r. do godz. 10.
DZIĘKUJEMY!!!