Wymagania edukacyjne kl. I - VIII

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

klasa I   pdf

klasa II   pdf  

klasa III   pdf

 

Język polski

klasa IV   pdf

klasa V   pdf

klasa VI   pdf

klasa VII   pdf   pdf

klasa VIII   pdf

 

Język niemiecki

klasa III  pdf

klasa IV   pdf

kl. V - VIII   pdf

 

Język angielski

klasa IV pdf

klasa V pdf

klasa VI

klasa VII pdf  

klasa VIII   

 

Muzyka

kl. IV - VII   pdf

 

Plastyka

kl. IV - VII   pdf

 

Historia

klasa IV   pdf

klasa V   pdf

klasa VI   pdf

klasa VII   pdf

klasa VIII   pdf

 

Wiedza o społeczeństwie

klasa VIII   pdf

 

Przyroda

klasa IV   pdf

 

Geografia

klasa V   pdf

klasa VI   pdf

klasa VII   

klasa VIII   pdf

 

Biologia

klasa V   pdf

klasa VI   pdf

klasa VII   pdf

klasa VIII   pdf

 

Chemia

klasa VII   pdf

klasa VIII   pdf

 

Fizyka

klasa VII   

klasa VIII   

 

Matematyka

klasa IV   pdf

klasa V   pdf

klasa VI   

klasa VII   pdf

klasa VIII   

 

Informatyka

kl. IV - VIII   pdf

 

Technika

kl. IV - VI   pdf

 

Wychowanie fizyczne

klasa IV   pdf

klasa V   pdf

klasa VI   pdf

klasa VII   pdf

kl. IV - VIII   pdf

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

klasa VIII   pdf

 

Religia

klasa I   pdf

klasa II   pdf

klasa III   pdf

klasa IV   pdf

klasa V   pdf

klasa VI  pdf 

klasa VII pdf  

klasa VIII pdf